Online komunikacija Instituta za održive zajednice (ISC Serbia)

ISC je organizacija koja pomaže razvoj građanskog društva u Srbiji i kao takva komunicira sa organizacijama (OGD) i građanima direktno. Naš zadatak je bio da pozicioniramo ISC sajt kao portal na kome se nalaze sve relevantne informacije o aktivnostima građanskog sektora i da omogućimo što dvosmerniju i interaktivniju komunikaciju između ISC-a i zainteresovanih organizacija i građana.

Šta smo uradili?

  • Paralelno koristili web prezentaciju i društvene mreže kao komplementarne kanale komunikacije sa organizacijama i pojedincima.
  • Osmislili i realizovali nove rubrike za ISC sajt – uspešnu priču,  blog,  anketu javnih ličnosti na teme koje su bitne za građanski sektor.
  • Uveli sadržaje neuobičajene za građanski sektor (strip na aktuelne društvene teme).
  • Plasirali vesti o  pozitivnim  primerima  građanskih aktivnosti koje, potom, postaju izvor informisanja i za druge medije (primer: vest o uspehu studenata sa Fakulteta informacionih tehnologija koji su osvojili prvo mesto za izradu web platforme za decu sa autizmom u javnost je otišla sa sajta ISC).
  • Koristili društvene mreže da sve informacije sa sajta stignu do što većeg dela javnosti.
  • Dnevno ažurirali FB stranu informacijama o najrazličitijim temama i akcijama iz ove oblasti.

Postignuti rezultati

  • U prvih šest meseci 2012. godine broj posetilaca ISC sajta je kontinuirano u značajnom porastu. U junu je četiri puta više ljudi posetilo sajt nego u januaru (preko 8000).
  • Broj ljudi koji su ’like’–ovali FB stranicu je više nego dupliran, sada iznosi preko 3000.
  • Komunikacija na društvenim mrežama je sve interaktivnija. Broj pratilaca na Twitteru je povećan za 400.
  • Uticaj na Twitteru je povećan, to pokazuju i Klout analiza (skok sa 41 na 49) i True reach (broj ljudi do kojih zaista dopirete) je povećan za 500 tokom ovih šest meseci i sada iznosi 1000.