Naša kampanja u udžbeniku Primeri dobre PR prakse

Naša kampanja, rađena za Institut za održive zajednice – „Promocija građanskog aktivizma“ – ove godine se našla u publikaciji Primeri dobre prakse odnosa s javnošću. Ovu zbirku dobrih primera već treću godinu zaredom izdaje Fakultet organizacionih nauka a autorke su dr Tamara Vlastelica Bakić (FON) i dr Danijela Lalić (Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad).
Kampanja „Promocija građanskog aktivizma“ je, praktično, pregled šestomesečnih aktivnosti koje smo realizovali za Institut za održive zajednice, kao deo dugoročne saradnje na polju odnosa s javnošću, iz kog se mogu videti alati koje smo koristili kao i postignuti rezultati. Danas, godinu dana kasnije, naši rezultati u radu sa ISC su daleko bolji (jedan dan smemo da budemo samohvalisavi :-)) ali je kampanja koja je uvrštena u ovaj udžbenik dobar „uzorak“ iz kog se može prepoznati naša komunikaciona taktika. A ona (taktika) je bila jednostavna i zato i zahtevna: integrisanje komunikacionih kanala i čvrsto preplitanje novih i tradicionalnih medija. U ovakvim kampanjama ciljevi su vrlo specifični: uvek je tu podizanje vidljivosti same organizacije ali je, ovde, daleko značajniji cilj bio podizanje svesti šire javnosti o važnosti akcija građanskog aktivizma i podsticanje samih građana na akciju.
Ovde možete naći kompletnu analizu kampanje, objavljenu u Primerima dobre prakse odnosa s javnošću
Drago što će jedna od naših kampanja biti štivo budućim studentima odnosa s javnošću. Ponosni smo na to 🙂