Bogdan-Gavanski-300x225

Novi programi za mlade u Bujanovcu i Preševu

U okviru Omladinskih centara u Preševu i Bujanovcu, zahvaljujući Inicijativi mladih za ljudska prava, kreću novi programi namenjeni ekonomskom osnaživanju mladih i povećanju njihovog učešća u odlučivanju u ovim lokalnim zajednicama.

Projekat je podržao USAID preko Instituta za održive zajednice. Mladima će biti omogućeno stažiranje u organizacijama građanskog društva, pohađanje kurseva stranih jezika i informatike, obuka o novinarskim tehnikama, kao i radionice sa savetima na temu „kako započeti sopstveni biznis“.

Na predstavljanju novih programa u obe opštine, održanom 30. jula, Bogdan Gavanski, v.d. direktora Instituta za održive zajednice, istakao je važnost pokretanja ovakvog programa za mlade rekavši: „Mladi su najveće žrtve duboke ekonomske i društvene krize, naročito mladi ljudi iz manjinskih zajednica. Želimo da poručimo mladima u Bujanovcu i Preševu da postoji šansa da se kroz njihov aktivizam, kroz edukaciju i podršku koju će dobiti ovim programom, stvari u njihovoj sredini pokrenu nabolje“.

Vest je odlično prihvaćena u lokalnim medijima i ovom prilikom se zahvaljujemo kolegama iz srpskih i albanskih redakcija u ove dve opštine.