Naša kampanja u publikaciji „Primeri dobre prakse odnosa s javnošću“

Kampanja PR agencije Kontakta i Instituta za održive zajednice „Promocija građanskog aktivizma u Srbiji“ uvrštena u je u publikaciju „Primeri dobre prakse odnosa s javnošću 2012“ koju, drugu godinu zaredom, izdaju Fakultet organizacionih nauka (Beograd) i Fakultet tehničkih nauka (Novi Sad) uz podršku Društva Srbije za odnose s javnošću.  Publikacija se objavljuje jednom godišnje i sadrži primere uspešnih komunikacionih projekata i kampanja iz Srbije i regiona.

Kampanja kojom smo konkurisali za „ulazak“ u ovu publikaciju – „Promocija građanskog aktivizma u Srbiji“ – rađena je za klijenta Institut za održive zajednice (ISC), američku neprofitnu organizaciju koja, preko USAID Srbija, u našoj zemlji duže od jedne decenije realizuje program „Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva u Srbiji“. ISC je, do sada, podržao realizaciju 364 projekta koje je organizovalo 263 organizacije i značajno doprineo promociji civilnog društva u Srbiji i osposobljavanju organizacija za osmišljavanje i realizaciju građanskih akcija. Kampanja koju je PR agencija Kontakta, u saradnji sa komunikacionim timom ISC, realizovala odnosi se na period januar – juni 2012. godine i predstavlja miks upotrebe različitih kanala komunikacije: od tradicionalnih medija, preko organizacije događaja do novih medija i intenzivnog on line PR-a.

Tokom ovog šestomesečnog perioda građanske akcije koje je ISC podržao dobile su značajan publicitet u tradicionalnim medijima zahvaljujući pravovremenoj i kvalitetnoj komunikaciji sa novinarima i urednicima. O 20 kampanja kojima je pružena medijska podrška, kao i o aktivnostimam ISC, u navedenom periodu je objavljeno više od 450 tekstova u tradicionalnim medijima. Kako je svaka kampanja imala i svoje stranice i profile na društvenim mrežama, objedinjeni podaci pokazuju da je, u ovom periodu, građanske kampanje pratilo oko 7000 pratilaca na Twitteru i oko 23 000 na Facebook-u (na različitim stranicama, prim.aut). Posebno se izdvaja događaj „Građani čekaju predsednika“, svojevrsni izborni štab građana, organizovan povodom drugog kruga predsedničkih izbora, koji je omogućio da građani, na jednom mestu, uz debate i razmenu mišljenja, komentarišu rezultate izbora.

Kampanja „Promocija građanskog aktivizma“ je proglašena za primer dobre PR prakse u kategoriji javni i neprofitni sektor. Detaljnije informacije o ovoj kampanji, načinu na koji je postavljena, o izboru kanala komunikacije, definisanju strategije i taktike, kao i o rezultatima, objavićemo u našoj rubrici Primeri dobre prakse, kada publikacija bude objavljena.