Istraživali smo vidljivost EU projekata u Srbiji

Nedavno smo okončali zanimljv posao koji je deo velikog projekta namenjenog povećanju vidljivosti Evropske unije i njenih aktivnosti u Srbiji. Organizovali smo četiri fokus grupe čiji su učesnici, uz našu asistenciju i vođenje, govorili o tome koliko su, po njihovom mišljenju, aktivnosti i projekti EU vidljivi u Srbiji, na koji način se, kao građani, informišu o tome i šta bi, po njima, značajno unapredilo komunikaciju evropske administracije sa srpskom javnošću.
Fokus grupe su činili novinari koji prate aktivnosti EU, studenti Pravnog, Fakulteta političkih nauka i Fakulteta za finansije, ekonomiju i administraciju, zatim predstavnici lokalne samouprave (Valjevo, Vršac, Ub, Obrenovac, Savski venac, Zemun, Zvezdara) kao i aktivisti organizacija civilnog društva. Klijent za kog smo ovaj posao radili je danska ekspertska grupa Danish Management, koja je jedan od vodećih svetskih grupa koje se bave procenom i nadgledanjem projekata međunarodne pomoći. Tokom poslednjih godina ova grupa je evaluirala više od 2000 internacionalnih razvojnih projekata na svim kontinentima i trenutno je, delimično, zadužena i za monitoring ovakvih projekata koje ovde finansira EU.