„Narodni parlament“ jedini radi kolektivnu zaštitu prava potrošača

Nedavno smo započeli saradnju sa organizacijom „Narodni parlament“ iz Leskovca koja ima dvadesetogodišnju NVO tradiciju iz oblasti zaštite ljudskih prava ali sada želi da javnosti bolje predstavi svoj rad na promociji zaštite prava potrošača.

Za to imaju vrlo dobar razlog: duže od godinu dana rukovode projektom „Ispravimo krive drine“ kroz koji nude besplatnu pravnu pomoć potrošačima i nekoliko stotina ljudi iz cele Srbije već im se obratilo za pomoć.

Oni su, trenutno, jedina organizacija u Srbiji koja radi na pokretanju postupaka za kolektivnu zaštitu interesa potrošača. Ovaj pravni instrument je nedavno omogućen izmenama Zakona o zaštiti potrošača i pred Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija vode se četiri postupka za zaštitu kolektivnih interesa potrošača i sva četiri je pokrenulo udruženje „Narodni parlament“.

Postupci za zaštitu kolektivnih interesa potrošača pokrenuti su protiv VIP Mobile d.o.o., Telekom Srbija a.d. Beograd, i dva protiv JKP „Vodovod“ Leskovac.

Nakon pokretanja postupka od strane nadležnog ministarstva, VIP Mobile d.o.o. je dao takozvanu „korektivnu izjavu“ kojom se obavezao da će sporne odredbe opštih uslova izmeniti i prilagoditi važećem zakonu.

Tokom 2014. godine u okviru projekta “Ispravimo krive drine!” kancelarija za besplatnu pravnu pomoć udruženja „Narodni parlament“ primila je 120 zahteva za pravnu pomoć  iz oblasti zaštite prava potrošača. Broj zahteva primljenih ove godine čak četiri puta je veći od prošlogodišnjeg proseka i samo u februaru su u kancelariju stigla 93 zahteva.

Dopada nam se entuzijazam i ekspertiza ovih ljudi i pokušaćemo da novinarima skrenemo pažnju na njihov rad. Oblast zaštite prava potrošača se vrlo intenzivno razvija i stepen informisanosti građana o njihovim pravima je iz dana u dan sve veći.

24sata_Narodni Parlament_26032015

 

 O projektu „Ispravimo krive drine!“

U okviru  projekta „Ispravimo krive drine!“, koji je udruženje Narodni parlament pokrenulo 2013. godine,  potrošači sa teritorije cele Srbije dobijaju besplatni pravni savet i praktičnu pomoć oko izrade predstavki, dopisa i drugih dokumenata, i u slučajevima kad njihova prava ugrožavaju javna ali i privatna preduzeća.

Potrošači se Udruženju „Narodni parlament“ mogu obratiti pozivom call – centra na broj 0700/500 – 500, putem kontakt forme na sajtu  i lično u kancelariji za besplatnu pravnu pomoć u ulici Đorđa Lešnjaka br. 7, u Leskovcu.