Kako zagovarati učešće mladih u javnoj sferi? Priča o pokretanju projekta YBHWBT Fondacije Ane i Vlade Divac

 

 

Mreža omladinskih fondova Zapadnog Balkana i Turske (Youth Banks Hub for Western Balkans and Turkey – YBHWBT), novi je projekat Fondacije Ana i Vlade Divac, za čiju smo komunikacionu podršku mi bili zaduženi. Zadatak nam je bio da kreiramo vizuelni identitet projekta, sajt, naloge na društvenim mrežama i, kroz plan promocija ka medijima, zainteresovanu javnost obavestimo o čemu je, zapravo, ovde reč.

Projekat YBHWBT zagovara veće učešće mladih ljudi u donošenju odluka u svim sferama društva i osim u Srbiji, realizuje se u Crnoj Gori, Albaniji, Makedoniji i Turskoj. Cilj projekta je osnaživanje mladih i njihovo uključivanje u donošenje odluka u društvu.  U okviru projekta, sprovodi se istraživanje „Indeks participacije mladih“ koje se odnosi na celokupan položaj mladih (u političkoj, ekonomskoj, kulturnoj i drugim sferama) na teritoriji na kojoj se projekat sprovodi.

Šta smo uradili?

  • VIZUELNI IDENTITET PROJEKTA:

Šta najviše povezujemo sa mladima? Društvene mreže i trendove koje na njima prate popularnim haštagovima.

Ovaj projekat predstavlja reč mladih, a oni su mu i jedna  od ciljnih grupa, te je u tom smilu bilo potrebno napraviti vizuelni identitet koji će odgovoriti tim zahtevima. Naša saradnica, dizajnerka Ana Šutanovac je savršeno odgovorila na ovaj zahtev te smo dobili moderno, mladalačko i privlačno rešenje.

  • DOGAĐAJ ZA MEDIJE:

Osmislili smo i sproveli radni doručak za predstavnike medija, na kojem je novinarima predstavljen projekat i prvi rezultati istraživanja. Pošto je tema dosta široka odlučili smo da se na prvom događaju osvrnemo na jedan segment istraživanja – učešće mladih u politici. Odnosno pokrenuli smo sledeća pitanja –  Koliko mladih ima u glavnim odborima političkih stranaka? Koliko u Srbiji ima gradonačelnika mlađih od 30 godina, a koliko ministara i državnih sekretara?Kakva je praksa u zemljama na Balkanu, a kakva u Evropi?

Naši specifični ciljevi su bili da predstavnike medija upoznamo sa projektom i istraživanjem koje će se odvijati naredne 4 godine, da pokrenemo javnu debatu o tome da li je i koliko važno da mladi, koji predstavljaju 20% celokupne svetske populacije, učestvuju u odlučivanju u različitim segmentima javnog života. O projektu i njegovim ciljevima govorila je Jovana Tripunović iz Fondacije Ana i Vlade Divac, a početne rezultate istraživanja predstavila je Dragana Aleksić, autorka istraživanja

  • SAJT I NALOZI NA DM:

Uporedo sa organizacijom događaja, radili smo na pripremi i lansiranju društvenih mreža i sajta na kome će biti objedinjene vesti svih partnerskih organizacija koje u projektu učestvuju. Lansiran je sajt https://ybhwbt.eu/ i spremljeni su nalozi projekta na Facebook-u i Twitter-u (koji tek treba da krenu u „život“).

 

REZULTATI?

Na konferenciji održanoj krajem septembra, prisustvovali su mladi novinari i novinari iz relevantnih medija, a nakon zvaničnog dela razvila se ozbiljna polemika među prisutnim novinarima, što je pokazalo da je tema i te kako relevantna i aktuelna.

Takođe, vest o projektu Fondacije Ana i Vlade Divac i podacima sprovedenog istraživanja preneo je veliki broj relevantnih i različitih medija – RTS, Politika, Blic, Tanjug, Original magazin, Radio Beograd, Danas, Telegraf, Happy TV, Portal Mladi, portal Nova energija i dr. Brojčano, priču je objavilo 30 medija.

 

O tome da je tema pokrenuta na konferenciji zainteresovala pažnju novinara govori i to što je u broju Politike koji je izašao naredni dan, pored informativnog teksta sa predstavljenim podacima izašao i autorski tekst novinara Bojana Bilbije (u rubrici Pogledi). Rezultati istraživanja bili su polazna osnova za njegov tekst u kome dublje istražuje faktor godina na domaćoj političkoj scene.

I ovog puta se pokazalo da je recept koji uvek uspeva u komunikaciji sa medijima – dati im kvalitetnu informaciju, što je u ovom slučaju istraživanje.

Projekat je startovao, a mi smo mu različitim komunikacionim alatima dali vetar u leđa. Drugarima iz Fondacije Ana i Vlade Divac i svim partnerima koji u projektu učestvuju želimo mnogo uspeha u daljoj implementaciji. Posebno jer se bave temom koja nas se svih tiče – većim mogućnostima za mlade i većim aktivizmom mladih.

 

 

Dopao vam se ovaj tekst i mislite da bi nekome od vaših prijatelja bio interesantan? Podelite ga sa njima!
Pratite nas na Facebook-u.

[fbshare type=”button” float=”left”][fblike showfaces=”false” width=”90″ verb=”like” font=”arial” float=”left”] [twitter float=”none”]