“Mogu da neću. Ljubav nije nasilje” među najboljim neprofitnim kampanjama u regionu

Autonomni ženski centar (AŽC), najstarija organizacija za ženska prava i naš dugogodišnji klijent (i naše drugarice), tri godine su razgovarale sa mladima, prvenstveno devojkama, o važnoj temi – rodno zasnovanom nasilju.

Kroz trogodišnju kampanju „Mogu da neću. Ljubav nije nasilje“ (kreativa „Kitchen & Goodwolf“, Novi Sad), zajedno sa AŽC, smo pričale o problematici partnerskog nasilja među mladim ljudima, kroz tradicionalne i društvene medije. Kroz angažovanje novinara i novinarki i podizanje interesovanja za ove teme među njima, kroz priče koje smo zajedno s njima plasirali u medije, stalnu komunikaciju i interakciju na društvenim mrežama – podizale smo interesovanje javnosti za ove teme.

Jedan od rezultata na koje smo ponosni je i to što je, s proleća 2019.godine, ova kampanja proglašena za jednu od tri najbolje neprofitne kampanje u regionu, na Social Impact 2019 samitu u organizaciji agencije Brodoto.

Šta smo sve (u)radile?

  • Pripremale priče za Facebook i Instagram stranice Mogu da neću jer nam je to bio glavni kanal za stalnu komunikaciju sa zainteresovanim devojakama. Bilo je tu raznih priča, i veselih i tužnih, i problema i želje za aktivizmom. Naš cilj je bio da balansiramo sadržaj koji je morao da bude informativan, profeministički, koristan i, obavezno, zabavan. Podaci o engagementu, organskom reachu, razmena informacija sa fanovima na mreži, dokaz su da je to bila živa i aktivna stranica koja je pratila aktivnosti kampanje.

1-kampanja-mogu-da-necu

  • Napravile baš dobru bazu novinara i medija koje smo zainteresovali za ovu temu. Strategija je bila da im uvek damo korisne informacije, najčešće u formi istraživanja, kako bi imali osnov za dalje razvijanje priča. Priče o rasprostranjenosti nasilja u vezama mladih („Jedan šamar nije nasilje“, najčešći naslov u medijima“) i o seksualnom uznemiravanju studenata i studentkinja na fakultetima od strane zaposlenih imale su fantastičan odziv medija. Gotovo da nema relevantnog medija koji se nije osvrnuo na ovu temu, preneo je i razvijao dalje.

2-mogu-da-necu-kontakta

  • Sa „Mogu da neću“ smo bile „tamo gde su mladi“ J – na letnjim muzičkim festivalima, na Teen Talk konferenciji, u školama, u školskim dvorištima, pravili smo javne događaje zajedno sa devojkama iz AŽC …

  • Sa „Mogu da neću“ smo bile „tamo gde su mladi“ J – na letnjim muzičkim festivalima, na Teen Talk konferenciji, u školama, u školskim dvorištima, pravili smo javne događaje zajedno sa devojkama iz AŽC …

Tri godine rada na jednoj kampanji suoči vas sa raznim izazovima, nauči vas kako da održite tempo u komuniciranju, da prevaziđete kreativne i druge krize, do kojih neminovno dolazi, kako da iskoristite prilike koje vam se ukažu.
Radujemo se ovakvim pričama, jer delimo iste vrednosti.