Tag Archive for: zdravstvo

Naša #blitz kampanja o izlečivosti raka debelog creva

Mart je, tradicionalno, mesec posvećen borbi protiv raka pa brojne institucije, organizacije, ali i farmaceutske kompanije koriste ovaj mesec da skrenu pažnju javnosti na važnost redovnih kontrola i ranog oktrivanja simptoma.

Mi smo tokom ovogodišnje martovske akcije ostvarili saradnju sa Gastroenterološko endoskopskim udruženjem lekara (GAUS) i farmaceutskom kompanijom Goodwill Pharma, koji su na Paliću zajedno organizovali simpozijum posvećen značaju skrininga, tj. ranog otkrivanje simptoma kod raka debelog creva.

Mnogi drugi su tokom ovog perioda radili na sličnim temama i u ovakvim siutacijama postoji opasnost od „zasićenja“ novinara istim pričama. Zato je ovo bio inspirativan zadatak za nas, jer je trebalo pronaći nove teme za medije, novi ugao gledanja na ovu priču.

Za nas je iznenađujuća (a pokazalo se i za novinare) informacija bila da postoje forme raka debelog creva koje su, ako se otkriju u ranoj fazi, izlečive i do 100 posto! I pored ovih podataka Srbija je već duži niz godina u grupi zemalja Evrope sa srednje visokim stopama obolevanja i visokom stopom smrtnosti od ovog tumora. Inače, ova ozbiljna bolest, ako se dijagnostifikuje na vreme, ima visok stepen izlečivosti i moguće je pomeriti ove loše, gore pomenute podatke.

Novost koju smo otkrili, razgovarajući najviše sa docentom dr Ivanom Jovanovićem, predsednikom GAUS-a je da se sve češće pojavljuju i mladi ljudi kao pacijenti i da ne vredi više uvreženi stav da je to bolest starijih ljudi, posebno muškaraca. Ne, pojavljuje se i kod žena i treći je po učestalosti. Ovo su bili podaci koje smo ponudili novinarima i oni su, čak i pored toga što se u značajnoj meri pisalo o ovoj temi, bili zaintersovani da ove priče i objave.

Pokazalo se ponovo da je kvalitet informacije ono presudno što odlučuje koliko će ona zainteresovati medije. Važno je novinarima ponuditi nešto novo, pročeprkati neke nove detalje, okrenuti ugao gledanja – ne možemo, ne smemo imati „copy paste“ pristup medijima i očekivati njihovu pažnju.

Srbija je zemlja u kojoj su ovakve zdravstvene kampanje još uvek potrebne. Čak i kad se rade tzv. „blitz“ kampanje, jednokratne (poput ove naše) one imaju smisla i daju rezultate jer smo, kao društvo, još uvek nedovoljno zdravstveno prosvećeni.

U narednim godinama biće moguće, čak i poželjno, raditi neke neklasične, „out of the box“ kampanje kad je reč o podizanju svesti o zdravim navikama i redovnim lekarskim pregledima. Mora se ići napred. kampanja