Julius Meinl želi da bude održiva kompanija – ali stvarno

Sigurno i vas sa svih strana napadaju “zelene kampanje”. Brendovi su obavešteni da je digital trend 2022. godine ekologija i briga o planeti, pa su požurili da se njemu i priključe. Glavno pitanje je da li se trendu priključuju samo kroz marketing, ili zaista žele da naprave ekološke promene u svom poslovanju. Velike kompanije su te u koje najpre gledamo, jer njihova masovna proizvodnja dovodi i do velikih ekoloških problema.

Julius Meinl je kompanija sa kojom sarađujemo već tri godine. Adaptiramo globalnu komunikaciju, pravimo lokalne kampanje i oblikujemo poruke za našu publiku. Ono što je Julius Meinl prepoznao je – kako može da doprinese smanjenju uništavanja planete iz svog dvorišta. U pitanju je velika kompanija, koja posuluje u mnogim svetskim i evropskim metropolama. Njihova kafa je prepoznatljiva svuda u svetu i veoma vode računa da kafa bude kvalitetna u svakoj šoljici. I u onoj u Beču i onoj u Beogradu. Kada su ekološke poruke počele da se šire kroz medije, oni su pogledali u sebe i zapitali se – dobro, kakva je naša proizvodnja, kako mi štetimo planeti tom proizvodnjom i kako tu štetu možemo da saniramo.

Odlučili su da naprave plan, da do 2030. godine postanu komapnija sa nultim uticajem na klimatske promene. O čemu se radi? Proizvodnja kafe zahteva određenu količinu emisije ugljen-dioksida. Zbog toga, Julius Meinl svake godine sadi po 20 000 stabala u zemljama porekla kafe i na taj način neutrališe emisiju ugljen-dioksida koju stvara proizvodnjom kafe. Ovo je realan korak jedne odgovorne kompanije prema planeti.

Neke od poruka koje smo prilagodili su:

  • Držati prirodu u ravnoteži.
  • Uz premium kafu čuvamo planetu.

Ove poruke smo podelili kroz društvene mreže i ugostiteljske objekte. Svaki lokal koji je učestvovao u kampanji dobio je sertifikat da je u njegovo ime posađeno jedno stablo u zemlji porekla kafe.

Kampanje tokom koronavirusa

Julius Meinl, takođe, nekoliko godina pravi kampanju pod nazivom Reci ćao i Reci hvala. Ove kampanje su nastale u vreme svetske pandemije. Kampanja Reci ćao imala je za cilj da ponovo počnemo da komuniciramo, da se družimo i idemo na kafu. Dok je kampanja Reci hvala bila usmerena ka ugostiteljskim objektima koji su pretrpeli velike novčane gubitke tokom zatvaranja. Cilj je bio motivisati ljude da se vrate izlascima u kafiće.

Ove poruke smo plasirali kroz društvene mreže, ali i tradicionalne medije.

Velike kompanije su pred velikim izazovom, i pohvalno je kada razmišljaju šire i imaju stvarnu želju za komunikacijom sa potrošačima. One nisu više daleko od kupaca, žele da ih čuju, da ih razumeju i što je najvažnije pomognu, na društvenom, a ne pojedinačnom, nivou.

Pozdravljamo ovakve kampanje i uvek ih rado radimo, jer su to te male promene, koje mogu da naprave mnogo.