Ko je USavršeni službenik i kakve veze on ima sa nama?

Znate li šta znači skraćenica FT1P?

Fali ti jedan papir!

To je čuvena rečenica na koju smo stalno spremni kad odemo da rešavamo neku administraciju. Čekamo da nas sa šaltera vrate po još nešto. OK, malo se ovo sve menja sada jer je sve više usluga koje možemo i elektronski da završimo i sve se više navikavamo na to. Ipak, odlazak na šalter, u opštinu, u poresko, u penzioni ili zdravstveni fond – uvek nas nekako sačekaju.

Kako funkcioniše administracija u opštini i šta se sve radi da bi taj posao bolje funkcionisao, pratimo već skoro pune dve godine iz biliza i to zahvaljujući radu na projektu Saveta Evrope “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnim samoupravama – faza 2”. To je višegodišnji projekat kojim Savet Evrope, naravno zajedno sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština, radi na tome da poboljša rad lokalne administracije. Baš kao što je zahtev modernog poslovanja da ima posebnu kategoriju – upravljanje ljudskim resursima – tako se isto očekuje i od državnih organa. Ideja je jednostavna: raditi na usavršavanju lokalnih službenika kako bi oni bili zadovoljni, unaprediti sam sistem organizacije rada, a sve u cilju da – naravno – građani budu zadovoljniji uslugama. Kako je Savet Evrope kreator ovog projekta sve se odvija prema poznatom dokumentu “12 načela dobre uprave Saveta Evrope”.

Za početak, mi smi projektu dali veselije ime – zove se “USavršeni službenik” jer smo hteli da ukažemo na značaj onoga na čemu projekat insistira – redovno i aktuelno usavršavanje zaposlenih na lokalu. Da bi bio savršen, mora da se usavršava, zato smo ga krstili USavršeni!

Šta radimo (i šta smo radili)?

Komuniciramo sa medijima kako bismo javnosti pojasnili važnost ove reforme na lokalnom nivou. Mnogo radimo sa lokalnim medijima, kroz organizaciju media brifinga na opštinama koje su uključene u program. Pravimo infografike kroz koje jednostavnije predstavljamo komplikovane procedure na lokalu. Pripremamo video priloge sa lokalnim službenicima.

Evo nekih slika i videa kojima ćemo vam bolje približiti šta radimo na ovom projektu. : )

RTS o reformi lokalne administracije